Tràmits i documents per realitzar un casament civil

Quan decidim casar-nos, sovint, apareixen un piló de dubtes que sobrevolen el nostre cap durant dies, i que, fins que no ens hi hem posat, no em sabut resoldre.

Un d’aquests dubtes acostuma a ser el de la famosa “paperassa” que s’ha de fer per tramitar un matrimoni civil a l’Ajuntament. Per això, i per evitar-vos més mals de caps, a continuació us expliquem quins són els tràmits i els documents que necessiteu per iniciar el registre del vostre futur casament civil.

On es fan els tràmits d’un matrimoni civil?

Els tràmits per al matrimoni civil s’han d’iniciar sempre al Registre Civil del municipi en què tots dos estigueu domiciliats o, al menys, en el qual tingui la seva residència habitual un dels dos (si esteu domiciliats en poblacions diferents, podreu triar la que més us convingui).

ULL! Aquests tràmits poden trigar a fer-se (en funció de la feina que tinguin dins del mateix propi registre), per tant, us recomanem que comenceu a moure aquest tema uns 12 – 10 mesos abans de la data en que voleu celebrar el casament (vosaltres anireu tranquils, i des de l’Ajuntament i el registre us ho agrairan).

*Tingueu en compte que en funció del municipi, us faran anar a un lloc o un altre (hi ha municipis que ho gestionen des de la mateixa administració de l’Ajuntament). Per tant, el millor que podeu fer abans de res és dirigir-vos a administració, i comentar que voleu iniciar els tràmits per organitzar un casament civil. Allà, us assessoraran amb tots els detalls.

Quina documentació necessiteu?

Al registre civil de l’Ajuntament que escolliu us demanaran la següent documentació, per iniciar el vostre expedient matrimonial:

  • Certificat literal de naixement expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement de tots dos.
  • Certificat d’empadronament i/o de convivència (això varia en funció del municipi, per tant, ja us ho especificaran quan aneu a demanar informació a l’Ajuntament).
  • DNI original i fotocòpia dels dos (normalment, quan aneu a demanar informació, ja us demanaran el DNI per fer les fotocòpies).
  • En cas de tenir fills en comú, el Llibre de família (si no, no cal).
  • Formulari facilitat pel Registre Civil degudament completat i signat per les dues parts (això us ho faran emplenar allà mateix).
  • Les persones divorciades o amb matrimonis anul·lats han d’aportar el certificat literal de matrimoni anterior, on constarà la inscripció marginal de divorci o anul·lat.
  • Si algú és vidu, haureu de presentar un certificat de l’anterior matrimoni, així com un certificat de defunció del primer cònjuge.
  • Els estrangers aportaran un certificat del seu consolat o ambaixada, acreditant la seva inscripció i el seu estat civil. Cal informar-se al consolat o ambaixada corresponent si, a més, cal presentar un certificat de capacitat matrimonial.

Cada Registre Civil determina diferents requisits per a l’inici de l’expedient, però el més comú és que, un cop obtinguts i presentats els documents citats, el registre us truqui per concretar dia i hora, en el qual haureu de comparèixer juntament amb un o dos testimonis majors d’edat (que poden ser un familiar o amic, indistintament). Amb aquesta compareixença, es dona per iniciat l’expedient matrimonial, i la resolució favorable d’aquest, permet la celebració del matrimoni.

*Si el casament se celebra en un altre municipi, el vostre Ajuntament, un cop acabats tots els tràmits i la compareixença, haurà d’enviar l’expedient matrimonial al registre civil del municipi on celebreu el casament, i un cop el tinguin allà, probablement us faran comparèixer de nou, però al seu registre. per signar alguns documents. Aquest pas també depèn molt de cada municipi, pel que us recomanem que consulteu allà mateix com es realitzarà tot aquest tema.

En definitiva: realitzar els tràmits per un matrimoni civil requereix temps per sol·licitar els documents i presentar-los, i per tant, és un exercici enorme de paciència i molta empatia. Si comenceu amb temps (12 -10 mesos abans del casament), anireu bé, tranquils i segurs, i podreu preparar i presentar tota la documentació amb tranquil·litat. Així mateix, als Ajuntaments i els Registres Civils us ho agrairan, ja que normalment tenen molta feina, i si hi aneu amb 2 – 3 mesos d’antelació, potser no us ho podran preparar amb temps.