Equips cohesionats, la clau de l’èxit empresarial

Has tingut mai la sensació de treballar en un lloc on no hi ha manera de sentir-te part de l’equip? O has treballat mai en un centre de treball, on les taules estan separades per parets de fusta, i no et permeten relacionar-te amb els companys?

Si la resposta és , estàs davant d’una empresa que no té en compte la cohesió d’equip, element fonamental per assolir l’èxit empresarial en la societat actual.

Si mirem enrere, podem veure que el treball en equip no és una “moda” actual, sinó que existeix des del principi dels temps, quan l’ésser humà va entendre que tenia més possibilitats de sobreviure en un entorn difícil si ho feia en equip, en comptes de sol.

Si extrapolem aquesta dinàmica en l’actualitat, podem veure que cada cop més, i sobretot, amb l’entrada dels millennials al món laboral, les empreses i negocis actuals tenen molt més en compte aquest factor a l’hora de crear els seus equips. I us preguntareu: i això perquè passa?

Doncs bé, això passa perquè les empreses que han aplicat una política de cohesió d’equip han vist que tenen millors resultats, que no pas aquelles que ignoren aquest factor. També, el fet que els millennials li donin més importància a tenir una vida més plena a nivell personal, i no tan dedicada a la feina, fa que les empreses s’hagin d’esforçar per oferir-los un valor afegit, per tal que sentin motivació per allò que fan a la feina.

Per tant, què et pot aportar treballar i invertir en millorar la cohèsió del teu equip?

  • Millores en la proactivitat a l’hora de prendre decisions: tots els membres de cada un dels nostres equips són peces imprescindibles d’un trencaclosques. Pel que és molt més senzill prendre decisions quan es fa en un equip que té una bona comunicació.
  • Més generositat entre tots els membres de l’equip: quan hi ha una bona cohesió, deixem de mirar pels nostres objectius individuals i comencem a mirar pels objectius comuns, cosa que influeix positivament en l’empresa.
  • Millores en la capacitat d’adaptació i en la flexibilitat: els membres d’un equip ben cohesionat estan més oberts a l’escola activa de noves idees, pel que s’adapten i tenen més flexibilitat als canvis que puguin produir aquestes noves idees.
  • Més motivació, més compromís, millors resultats: quan un membre sent que forma part d’un equip, té més motivació per treballar amb aquest, pel que tots els seus integrants estaran molt més interessats a complir els objectius i activitats a realitzar, ja que se senten més compromesos amb l’empresa i l’equip.
  • Permet detectar als «multitasking», per tal de definir millor els rols: treballar la cohesió d’equip permet detectar a aquelles persones que solen destacar per diversos coneixements i habilitats (entre les quals destaca el lideratge), cosa que permet trobar als caps d’equip , supervisors, etc.
  • Permet establir un objectiu comú: és molt important que cada equip sàpiga quin objectiu ha d’assolir per saber què s’espera d’ells; quan els equips coneixen els seus objectius poden prendre decisions per executar accions que els ajudin a assolir-los.
  • Permet assignar tasques específiques: a més d’objectius, cada equip ha de conèixer molt bé les tasques que realitzaran, així com les seves responsabilitats i l’impacte que el seu rendiment té en els altres equips, d’aquesta manera tots poden complir les seves tasques en determinat termini.

Com pots treballar la cohesió del meu equip, i per tant, millorar els meus resultats?

Si t’interessa poder treballar la cohesió del teu equip, podem organitzar-vos un Team Building personalitzat (pots veure els nostres models actuals aquí, totalment personalitzables, segons cada cas), per tal de passar un dia junts, divertint-vos, coneixent-vos i, en definitiva, fent equip.

Arribats aquí, a què esperes? Millora els teus resultats treballant amb el teu equip!