Esdeveniments corporatius i els seus beneficis

Els esdeveniments corporatius són actes realitzats per empreses o institucions per donar-se a conèixer, o per presentar un nou servei o investigació. També, són un bon recurs per millorar les relacions laborals amb els treballadors de l’empresa organitzadora.

L’objectiu d’aquesta classe d’esdeveniments és arribar al màxim de persones possibles, i provocar una reacció en aquestes.  

Funcionalitat

Els esdeveniments corporatius serveixen, principalment, per fer-se un lloc dins d’un sector (o millorar-lo), per recollir fons, o per donar a conèixer un nou servei o producte. Per això, aquest tipus d’actes proporcionen una sèrie de avantatges molt interessants:

 • Ajuden a la promoció i la publicitat d’una empresa o institució
 • Milloren notablement -sempre que surti tot bé- la imatge d’aquesta empresa o institució
 • Són una bona eina per captar nous clients
 • Milloren la relació amb els treballadors de l’empresa o de la institució

Tipus d’esdeveniments corporatius

Els esdeveniments corporatius es poden dividir en dos grups, segons les seves característiques:

INTERNS: aquests actes busquen millorar la relació amb els treballadors de la mateixa empresa o institució. Per tant, dins d’aquest grup podem incloure aquells esdeveniments que aporten un valor intern a l’empresa. Alguns exemples:

 • Formacions
 • Seminaris
 • Cursos
 • Xerrades
 • Conferències
 • Convencions
 • Presentacions
 • Viatges d’incentius
 • Celebracions d’empresa
 • Commemoracions
 • Networkings
 • Altres

EXTERNS: els actes externs busquen incidir concretament en els clients (actuals o possibles) i proveïdors. També, pretenen fer-se un nom dins d’un sector o d’una part de la societat, per tant, afecten la resta del públic en general. Alguns exemples:

 • Assemblees
 • Conferències
 • Congressos
 • Entrega de premis
 • Festes promocionals
 • Jornades
 • Presentació de productes
 • Road shows
 • Rodes de premsa
 • Simposi
 • Viatges d’incentius
 • Videoconferències
 • Workshops
 • Altres

Beneficis i realització

Tal com hem vist, els esdeveniments corporatius són un gran mecanisme per millorar la marca (branding) d’una empresa o institució.

Event planner
Font: Google Images

Una execució periòdica i eficient d’aquest tipus d’activitats pot ser molt beneficiosa per fer conèixer el nom de la teva empresa, els teus productes i els teus serveis. Per això, és molt recomanable incloure aquest tipus d’activitats dins del pla de comunicació i màrqueting de totes les empreses.

Ara bé, per poder desenvolupar correctament aquest tipus d’actes, i assegurar-nos que siguin tot un èxit per nosaltres i la nostra empresa, és necessària una bona planificació de tot l’acte, i un bon estudi previ del sector, el mercat i la competència, així com un bon coneixement del protocol a seguir. Per això, és recomanable comptar amb professionals en l’organització d’actes (event planners), els quals, vetllaran per una correcta execució, des de la seva planificació fins a la valoració final del mateix.