Descobreix les necessitats i motivacions del teu públic ideal construint un buyer persona

No fa gaire temps, les empreses definien un target objectiu com a forma d’arribar al seu client i vendre-li els seus serveis i/o productes. Aquest target es definia creant perfils genèrics mitjançant dades com l’edat, el gènere i la classe social principalment, i centrava l’esforç en vendre un servei o producte, sense importar quina era la motivació del client a l’hora d’adquirir-lo.

No obstant això, avui dia, i gràcies a l’avenç de les noves tecnologies, la utilitat del target s’ha vist eclipsada pel buyer persona. Aquest és un nou sistema de definició del públic ideal i objectiu de les empreses, amb el qual podem entendre molt millor al nostre consumidor, com es comporta, i les seves necessitats i motivacions.

Definir i conèixer al nostre buyer persona ens ajudarà a:

  • Saber a qui ens dirigim, conèixer exactament al nostre públic.
  • Saber com comunicar-nos amb ell
  • Definir els canals adequats per arribar a ell.

El buyer persona s’aconsegueix realitzant un perfil del client totalment personalitzat, amb informació molt més detallada sobre les seves dades personals (a banda de l’edat, el gènere i la classe social), i relacionant-la amb el seu comportament a l’hora de comprar. A més, el buyer persona s’enfoca de manera que l’empresa que el defineix busca conèixer les motivacions del client a l’hora d’adquirir productes, per després emprar tècniques de venda molt més efectives.

Per crear un buyer persona necessitem saber informació concreta i real que representi al nostre client ideal, com ara les seves dades personals, com es comporta digitalment, dispositius que fa servir, quin contingut consumeix, formes de contacte, hores de connexió, etc. Tota aquesta  informació la podem conèixer de la següent manera:

  • INVESTIGANT: realitzant entrevistes als stakeholders (persones que tenen un impacte directe en la teva empresa, com treballadors, clients, proveïdors, etc.), fent enquestes, organitzant focus groups, brainstormings o revisant estudis i informes.
  • FENT SERVIR EINES ONLINE: emprant Google Analytics, Social Insights, Keyword planner, Google Trends i l’escolta activa, podem conèixer moltes dades sobre el nostre buyer persona.

Què et sembla, definim el teu buyer persona plegats? Consulta’ns!